Laadukkaita energiapalveluja osakkaillemme

Tasepalvelu

Kaakon Energia toimii avoimena toimijana osakkaille. Palvelukokonaisuus kattaa mittaustietokanta-, validointi-, taseselvitys- ja raportointitoiminnot sekä sanomaliikenteen. Kaakon Energia avustaa osakkaiden mittaustietojen ylläpitoa, vastaa järjestelmien kehityksestä ja asiantuntijatyöstä.

Toimimme jakeluverkkojen taseselvittäjänä sekä toteutamme tasevalvontaa. Palvelussa valvotaan tiedon keruita, laatua ja toimituksia eri osapuolten ja järjestelmien välillä.  Osana mittaustietojen hoitoa palveluumme kuuluu myös sanomaliikenteen valvominen.

Salkunhoitopalvelu

Salkunhoitopalvelumme sisältää osakkaan sähkön hankinnan mallinnuspalvelut, tulosennustelaskenta- ja riskilaskentapalvelut. Lisäksi raportoimme säännöllisesti osakkaiden sähkösalkkujen tilaa sekä tarjoamme erilaisia konsultointipalveluja.

Hoidamme osakkaan sähkönhankinnan hintasuojauksen voimassa olevan riskipolitiikan mukaisesti. Laajan yhteistyökumppaniverkostomme kautta osakkaillamme on pääsy sähkön johdannaismarkkinoille kustannustehokkaasti.


Raportointipalvelu

Raportointipalvelu on osakkaille räätälöity palvelu, jonka avulla osakas voi seurata kustannuksia, sähkön- ja energian käyttöä, sähkösalkkujen avointa positiota sekä sen riskejä.

KAAKON ENERGIAN OMISTUS

56,1 %

Imatran Seudun Sähkö Oy

26,8 %

Parikkalan Valo Oy

17,1 %

Outokummun Energia Oy

 

Yhtiön pääliiketoiminta keskittyy Mankala-periaatteen mukaiseen sähkön hankitaan omistajayhtiöille.